top of page
Search
  • ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ειδικότητας Π.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού.


Η ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού, στο πλαίσιο υλοποίησης ττης από 27-10-2022 προγραμματικής σύμβασης των άρθρων 100 του Ν.3852/2010 και 12 και 44 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν μεταξύ των Αναθετουσών Αρχών Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Αστυπάλαιας» και Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» για την «Μελέτη κατασκευής βρεφονηπιακού σταθμού στον Δήμο Αστυπάλαιας» και της από 03-05-2023 προγραμματικής σύμβασης των άρθρων 100 του Ν.3852/2010 και 12 και 44 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν μεταξύ της «ΔΗΤΟΥΡΕΝ Α.Ε.» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» για την «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση του κτιρίου Ι των Ιαματικών Λουτρών Νισύρου».


Υπεύθυνος για τη διανομή της Πρόσκλησης και την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι ο κ. Νικόλαος Ξυπολυτάς, στο τηλέφωνο: 2242307530 και στο email: info@koan-ae.gr.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. στην Κω, οδός Εθν. Αντιστάσεως 51, Τ.Κ. 85300, μέχρι την 08/07/2023 και ώρα 12.00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».


Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Για την υπ. αριθ. πρωτ. 48/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε Μηχανολόγου Μηχανικού.


Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΜΕ 48-2023
.pdf
Download PDF • 568KB

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ειδικότητας Τουριστικών Σπουδών Η ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Του Έργου: " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΝΙΣΥΡΟΥ " Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 11/07/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Προσωρινός πίνακας κατάταξης

Της υπ' αριθ. 33/2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου. Κατά του παρακάτω Προσωρινού Πίνακα επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δ

Comments


bottom of page